Presentatie TW & C2W Salarisonderzoek 2017

In het najaar van 2017 hebben TW (Technisch Weekblad) en C2W (Chemisch2Weekblad) in samenwerking met Berenschot en CheckMark Labrecruitment het bèta salarisonderzoek 2017 uitgevoerd. Dit is een grootschalig onderzoek naar de beloning van ingenieurs, hoger opgeleide bèta’s, chemici, procestechnologen en life scientists. De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van deze groep, werkzaam in techniek, wetenschap en laboratoria, zijn via deze enquête verzameld. De enquête is door 5436 mensen volledig ingevuld.

Op donderdagmiddag 8 februari worden de resultaten van het salarisonderzoek 2017 gepresenteerd. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Die middag wordt ook een white paper uitgegeven van het onderzoek.

Deel 1
De presentatie van de “facts & figures” uit dit onderzoek ligt in handen van Sven Hemmink, algemeen directeur van CheckMark en Sijmen Philips, commercieel directeur C2W/TW. Daarna verzorgt Hans van der Spek, sr. managing consultant bij Berenschot achtergrondinformatie en duiding op de onderzoeksresultaten vanuit HR perspectief. Natuurlijk is er ook gelegenheid om vragen te stellen.
Deel 2
Key Note Speaker dr. Kilian Wawoe verzorgt een presentatie over ‘het nieuwe belonen’. Kilian W. Wawoe (1972) was tot zijn vertrek bij de ABN-AMRO Bank in 2010 werkzaam in verschillende Human Resources functies in o.a. Nederland, België, Monaco en India. Thans is hij werkzaam als part-time docent Human Resources management aan de Vrije Universiteit Amsterdam en daarnaast consultant en public speaker.

Programma

13:30 uur
Ontvangst gasten
13:45 uur
Resultaten salarisonderzoek 2017 incl. toelichting op uitkomsten van specifieke
onderzoekspopulaties “Chemie & Life Siences” en “Technicus/Ingenieur”
door Sven Hemmink en Sijmen Philips.
14:45 uur
Duiding onderzoeksresultaten vanuit HR-perspectief door Hans van der Spek
15:30 uur
Pauze
15:45 uur
Presentatie “Het Nieuwe Belonen” door dr. Kililan Wawoe
(aan de hand van zijn nieuwe boek)
16:30 uur
Afsluiting en borrel

Locatie
Hoofdvestiging Berenschot Group B.V.
Europalaan 40
3526 KS Utrecht
De Berenschotzaal is voor dit evenement gereserveerd.

Aanmelden en Kosten
U kunt zich via de centrale aanmeldingspagina aanmelden voor dit evenement.
Aan deelname voor dit evenement zijn geen kosten verbonden. (Wel zal er bij een no-show €25,- in rekening worden gebracht.)

Wij zien er naar uit u te mogen verwelkomen op 8 februari.